ahmetozel1965 3 Takipçi | 6 Takip
Kategorilerim

Haber

Kategori Adı Giriniz

Din

Diğer İçeriklerim (46)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)
22 11 2012

besmelenin sırrı

  “(Hz. Süleyman’ın mektubunu alan Sebe’ Kraliçesi Belkıs:) ‘Değerli danışmanlarım! Bana çok önemli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman’dandır ve Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla) diye başlıyor.” Neml Suresi, 27:29-30.   Bismillahirrahmanirrahim’in bir cilvesini şöyle gördüm ki: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında, birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübra-yı Uluhiyettir ki, Bismillah ona bakıyor.   İkincisi, küre-i arz simasında, nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lutuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-yı Rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor.   Sonra, insanın mahiyet-i camiasının simasındaki letaif-i re’fet ve dekaik-ı şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-yı Rahimiyettir ki, Bismillahirrahmanirrahim’deki er-Rahim ona bakıyor. Demek, Bismillahirrahmanirrahim, sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani, Bismillahirrahmanirrahim, yukarıdan nüzul ile, semere-i kainat ve alemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.   Said Nursi / Risale-i Nur Külliyatı / Sözler ... Devamı

19 12 2010

yedi büyük günah<kebair<

7 Büyük Günah, 7 Büyük Günah Nelerdir, Yedi Büyük Günah Nedir Hangileridir Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) 7 büyük günah olarak aktardığı kebâir, a'zamü'z-zünûb olarak nitelendirdiği, işlendiğinde insanın helakına neden olacak günahlar şunlardır; 1-) Allah'a Şirk Koşmak: Günahların en büyüğü 2-) Sihir yapmak: Biri birine varsın diye, eşleri birbirinden ayırmak için de dahil yapılan her türlü sihir 7 büyük günah arasında sayılmıştır. 3-) Cana Kıymak: Adam öldürmek. Allah'ın verdiği masum kıldığı cana kıymak. Adam öldürenin yeri ebedi cehennemdir. 4-) Yetim malı yemek: Anne sevgisi, baba sevgisi, duyamamış kişinin hakkını yemek de 7 günah arasında sayılmıştır. Yetimin ahından arşı ala titrer. Yetim hakkı konusunda hassas davranımalıdır. 5-) Faiz yemek: Faiz yemek kul hakkına girer. Faiz yemek masum insanların helal paralarını gizli gizli çalması anlamına gelmektedir. 6-) Savaştan kaçmak: Vatan ve din uğruna savaşılan bir harbe gücü kuvveti yerindeyken mazeretsiz katılmamak. 7-) Namuslu bir kadına iftira atmak: Namuslu bir kadına iftara atmak büyük günahlar arasındadır.  allah bize yeter .esmer65li Devamı

25 05 2010

beş bilinmeyen şey

  MUĞAYYEBÂT-I HAMSE(BEŞ BİLİNMEYEN ŞEY) Beş bilinmeyen gayba ait şey anlamında Kur'anî bir tabir. Bunlar, Lokman sûresinin otuzdördüncü âyetinde geçen ve ilmini Allah'ın kendi zatında sakladığı gayb anahtarlarıdır. Hz. Peygamber (s.a.s), Ibn Ömer'den rivâyet edilen bir hadiste: "Gaybın anahtarları beştir" buyurarak Lokman sûresinin, "Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz ki Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah her şeyi bilir ve herşeyden haberdardır" mealindeki otuz dördüncü âyetini okumuştur (M.Ali Nâsıf, et-Tâc, Buharî'den naklen, IV, 282). Bu beş şeyi Allah'tan başkası bilmez, Ancak Allah bunlardan birine veya bir kaçına ait bilgiyi dilediğine verebilir. Bu verilen bilgi de, yine Allah'ın bilgisi yanında sınırlıdır. Bu beş şeyi Allah'tan başkası hem küllî, hem cüzî olarak, kapsamlı, geniş ve ayrıntılı olarak bilmez (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, VI, 3853). "Tefsircilerden bazıları, Allah Teâlâ bu âyet ile beş şeyi bilmeyi başkasından nefyetti, diyorlar. Gerçi öyle ama kastedilen o değildir. Çünkü Allah Teâlâ mesela Tufan zamanında bir kum yığınındaki bir zerreyi ve rüzgârın onu doğudan batıya kaç kere götürüp getirdığını ve nerede bulunduğunu bilir. Bunu başkası bilmez (yâni yaradılanlar tarafından bilinmeyen daha pek çok şey vardır). Şu halde burada önemli olan, meselâ, "Kıyamet günü ne zamandır?" diye sorulduğunda verilecek cevap şudur: "Onu, Allah'tan başkası bilmez. Ancak ... Devamı